Wikipedia คืออะไร

Wikipedia (วิกิพีเดีย) คือ สารานุกรมเสรีออนไลน์ที่ทุกคนสามารถแก้ไขได้ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2544 โดย จิมมี เวลส์ และ แลร์รี แซงเจอร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างสารานุกรมที่ครอบคลุมเนื้อหาทุกแง่มุมของความรู้

คุณสมบัติหลักของ Wikipedia

เนื้อหาเสรี: ทุกคนสามารถอ่าน แก้ไข และเพิ่มเติมเนื้อหาบน Wikipedia ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ครอบคลุม: Wikipedia มีเนื้อหาในภาษาต่างๆ มากกว่า 300 ภาษารวมถึงภาษาไทย ครอบคลุมเนื้อหาเกือบทุกแง่มุมของความรู้
ไม่มีอคติ: Wikipedia มุ่งมั่นที่จะนำเสนอเนื้อหาที่เป็นกลาง ตรงไปตรงมา และปราศจากอคติ
ตรวจสอบได้: เนื้อหาบน Wikipedia ทั้งหมดสามารถตรวจสอบได้โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ
การใช้งาน Wikipedia

ค้นหาข้อมูล: คุณสามารถค้นหาข้อมูลบน Wikipedia โดยใช้แถบค้นหา
อ่านบทความ: คุณสามารถอ่านบทความต่างๆ บน Wikipedia ได้โดยคลิกที่ชื่อบทความ
แก้ไขบทความ: คุณสามารถแก้ไขบทความต่างๆ บน Wikipedia ได้โดยคลิกที่แท็บ “แก้ไข”
สร้างบทความใหม่: คุณสามารถสร้างบทความใหม่บน Wikipedia ได้โดยคลิกที่แท็บ “สร้างบทความ”
ข้อควรระวัง

เนื้อหาบน Wikipedia อาจไม่ถูกต้องเสมอไป ควรตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งอื่นเพิ่มเติม
Wikipedia ไม่ได้เป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับงานทางวิชาการ ควรใช้วิจารณญาณในการอ่าน
สรุป

Wikipedia เป็นแหล่งข้อมูลออนไลน์ที่มีประโยชน์สำหรับการค้นหาข้อมูลในหลากหลายหัวข้อ

By admin

Related Post